Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
You are here: VŠCHT PrahaFCHTSIL  → About → Staff & PhD Students → Doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc.
iduzel: 64940
idvazba: 77664
šablona: stranka_ikona
čas: 7.2.2023 13:02:52
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 64940
idvazba: 77664
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'sil.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: 'en'
iduzel: 64940
path: 8548/38914/38916/38920/45912/45918/64940
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc.

Teaching activities 

 • Responsible general guarantor of the study programme “Conservation-Restoration of Works of Arts and Crafts”, Faculty of Chemical Technology, UCT Prague
 • Processes and Equipment in the Ceramic Industry
 • Glazes, Engobes, Ceramic colours and Decoration Techniques
 • Surface Treatment and Conservation of Glass and Ceramics
 • Historical Methods of Glass and Ceramic Manufacturing and Processing
 • Inorganic materials of monuments I and II
 • Semestral Work I – V (Branch: Conservation-Restoration of Glass and Ceramic Works of Arts and Crafts)
 • Specialised Practice I, II (Branch: Technology of Conservation and Restoration, Inorganic Non-metallic Materials, Biomaterials)
 • Supervision of B.Sc. theses, M.Sc. theses, Ph.D. theses

Research interests, R&D activities

 • Characterisation and synthesis of ceramic raw materials for various applications
 • Production processes and evaluation of properties of ceramic materials, from traditional to dental
 • Surface coatings, engobes, glazes and decorations
 • Aging and degradation of ceramic materials, including stability prediction and surface defectoscopy
 • Archaeometry of ceramic artefacts

Education and degrees

 • 1978–1982 Secondary Industrial School of Chemistry, specialisation: Chemical Technology, Ústí nad Labem
 • 1982–1987 Sc. thesis in UCT Prague; Faculty of Chemical Technology, specialisation: Technology of Silicates (Czech title „Ing.“), Title “Burning of organic binders from oxide ceramics”
 • 1997 Defence of the dissertation, UCT Prague, Faculty of Chemical Technology, specialisation: Technology of Silicates (Czech title „CSc.“), Title “Microstructure and mechanical properties of Zirconia ceramics”
 • 2017 Habilitation thesis in Chemistry and Technology of Inorganic Materials (Czech title „Doc.“), Title “Hydrothermal conditions in the synthesis and identification of ceramic raw materials and simulation of aging of various ceramic materials”

International internships

 • 2012 – two-week internship at UCL (London, UK) - Intensive Course on Ceramic Petrography & Geochemistry

Memberships

 • Czech Chemical Society – Thermal analysis working group
 • Board of Directors of The Czech Ceramic Society
 • Supervisory Board Association of the Glass and Ceramic Industry of the Czech Republic
 • Czech Association of Museums and Galleries

Publications

ORCID, WoS, Scopus

Impact Factor journal articles

 • Kolářová, M., Kloužková, A., Stodolová, K., Kloužek, J., Dvořáková, P., Kohoutková, M.: Interaction of historical lead glazes with corrosive media. Ceramics - Silikaty. 65(4), 417–426 (2021). ISSN 0862-5468. DOI: 10.13168/cs.2021.0045
 • Dvořáková, P., Kloužková, A., Kohoutková, M., Kolářová, M.: Moisture expansion of Ca-rich ceramic body. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1050, 1–7 (2021). ISSN 1757-899X. DOI: 10.1088/1757-899X/1050/1/012004
 • Kolářová, M., Kloužková, A., Kloužek, J., Schwarz, J.: Thermal behaviour of glazed ceramic bodies. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 142(1), 217–229 (2020). ISSN 1388-6150. DOI: 10.1007/s10973-020-09484-3
 • Kloužková, A., Kohoutková, M., Kolářová, M., Blažková, G., Šefců, R., Dvořáková, P., Bajeux Kmoníčková, M.: Multi-methodical study of Early Modern Age archaeological glazed ceramics from Prague. Heritage Science. 8(1), 1–27 (2020). ISSN 2050-7445. DOI: 10.1186/s40494-020-00423-x
 • Kloužková, A., Šefců, R., Turková, I., Kolářová, M., Bajeux Kmoníčková, M., Dvořáková, P.: Multi-instrumental characterization of decorative layers in glazed ceramic reliefs from the Schwarzenberg Palace in Prague. Ceramics - Silikaty. 63(4), 449–459 (2019). ISSN 1804-5847. DOI: 10.13168/cs.2019.0041
 • Kloužková, A., Kavanová, M., Kohoutková, M., Klápšťová, K., Dvořáková, P., Michalcová, A.: Archaeometric study of ancient Maya figurines from the collection of the National Museum. Journal Ceramics-Silikáty. 62(4), 418–431 (2018). DOI: 10.13168/cs.2018.0039
 • Kloužková, A., Kavanová, M., Kohoutková, M., Zemenová, P., Tryml, M., Dvořáková, P.: Composition, microstructure and RHX dating of Romanesque relief ceramic tiles. Ceramics-Silikáty. 61(4), 309–318 (2017). DOI: 10.13168/cs.2017.0030
 • Kavanová, M., Kloužková, A., Kloužek, J.: Characterization of the interaction between glazes and ceramic bodies. Ceramics - Silikaty. 61(3), 267–275 (2017). DOI: 10.13168/cs.2017.0025
 • Kloužková, A., Zemenová, P., Kohoutková, M.: Ageing of fired-clay ceramics: Comparative study of rehydroxylation processes in a kaolinitic raw material and moon-shaped ceramic idol from the Bronze Age. Applied Clay Science. 119(2), 358–364 (2016). ISSN 0169-1317. DOI: 10.1016/j.clay.2015.11.002
 • Kloužková, A., Kavanová, M., Kohoutková, M., Zemenová, P., Dragoun, Z.: Identification of causes of degradation of Gothic ceramic tiles by thermal analyses. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 125(3), 1311–1318 (2016). ISSN 0862-5468. DOI: 10.1007/s10973-016-5488-5
 • Pabst, W., Gregorová, E., Kloužek, J., Kloužková, A., Zemenová, P., Kohoutková, M., Sedlářová, I., Lang, K., Kotouček, M., Nevřivová, L., Všianský, D.: High-temperature Young’s moduli and dilatation behavior of silica refractories. Journal of the European Ceramic Society. 36(1), 209–220 (2016). ISSN 09552219. DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2015.09.020
 • Kloužková, A., Kohoutková, M., Zemenová, P.: Characterisation of a prehistorical ceramics object - moon-shaped idol, by means of thermal analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 116(2), 641–645 (2014). ISSN 1388-6150. DOI: 10.1007/s10973-014-3712-8
 • Kloužková, A., Zemenová, P., Kohoutková, M., Kloužek, J.: Hydrothermal rehydroxylation of kaolinite studied by thermal analysis. Ceramics-Silikáty. 57(4), 342-347 (2013). ISSN 0862-5468.
 • Kloužková, A., Mrázová, M., Kohoutková, M., Kloužek, J.: Preparation of leucite-based composites. Ceramics-Silikáty. 56(4), 341–346 (2012). ISSN 0862-5468.
 • Mrázová, M., Kloužková, A., Kohoutková, M.: Kinetic studies on leucite precursors. Open Chemistry. 7(2), 205–210 (2009). ISSN 2391-5420. DOI: 10.2478/s11532-009-0003-5.
 • Vokáč, M., Kloužková, A., Hanykýř, V., Bouška, P.: Dilatometric analysis of ceramic roof tiles for determining irreversible moisture expansion. Ceramics - Silikaty. 53(4), 303–309 (2009). ISSN 0862-5468.
 • Hanykýř, V., Kloužková, A., Bouška, P., Vokáč, M.: Ageing of historical ceramics. Acta Geodynamica et Geomaterialia. 6(1), 59–66 (2009). ISSN 1214-9705.
 • Mrázová, M., Kloužková, A.: Leucite porcelain fused to metals for dental restoration. Ceramics - Silikaty. 53(3), 225–230 (2009). ISSN 0862-5468.
 • Kohoutková, M., Kloužková, A., Kostka, P., Mrázová, M.: Synthesis and characterization of an amorphous precursor for leucite dental ceramics. Journal of Non-Crystalline Solids. 354(2-9), 741–748 (2008). ISSN 00223093. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2007.07.075
 • Presser, V., Kloužková, A., Mrázová, M., Kohoutková, M., Berthold, C.: Micro-Raman spectroscopy on analcime and pollucite in comparison to X-ray diffraction. Journal of Raman Spectroscopy. 39(5), 587–592 (2008). ISSN 03770486. DOI: 10.1002/jrs.1886
 • Kohoutková, M., Kloužková, A., Maixner, J., Mrázová, M.: Preparation and characterization of analcime powders by X-ray and SEM analyses. Ceramics - Silikaty. 51(1), 9–14 (2007). ISSN 0862-5468.
 • Maixner, J., Kloužková, A., Kohoutková, M., Mrázová, M.: X-ray phase analysis in leucite systems. Zeitschrift für Kristallographie. 26, 531–536 (2007). ISSN: 0930-486X.
 • Novotná, M., Kloužková, A., Šatava, V.: Preparation of leucite powders with controlled particle size distribution. Ceramics - Silikaty. 49(4), 252–258 (2005). ISSN 0862-5468.
 • Novotná, M., Šatava, V., Kostka, P., Maixner, J., Kloužková, A., Ležal, D.: Synthesis of leucite for application in dentistry. Glass Technology. 45(2), 105–107 (2004). ISSN 0017-1050.

Chapters in books

 • Kloužková, A., Hanykýř, V., Bartuška, M.: Pohřebiště Klecany I a hradiště Klecany – Analýza historické keramiky Klecany. In: Profantová, N. a kol. Raně středověká pohřebiště II. 1. vyd. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. a nakladatelství Epocha, 2011, 39–48. ISBN 978-80-7425-052-1.
 • Kloužková, A., Hanykýř, V., Zemenová, P.: Chemická a technologická analýza keramiky. In: Kuna, M. a kol. Výpověď sídlištního nálezu. Nálezy z pozdní doby bronzové v Roztokách a otázky depoziční analýzy archeologického kontextu. 1. vyd. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2012, 99–104. ISBN 978-80-87365-50-2.
 • Kloužková, A., Kolářová, M.: Glazury na dlaždicích a zdroje jejich poškození. In: Malostranská rotunda svatého Václava v Praze: Rotunda of St. Wenceslaus in Prague's Malá Strana. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, Archeologické prameny k dějinám Prahy. 2020, 147–151. ISBN 978-80-87220-17-7.
 • Blažková, G., Kloužková, A., Kolářová, M.: Distillation ceramics from Prague castle, Czech Republic. In: Europa Postmediaevalis 2020: Post-Medieval Pottery in the Spare Time. 1. vyd. Oxford: Archaeopress, 2021, 297–312. ISBN 978-178969918-0.
 • Kloužková, A., Kohoutková, M., Blažková, G., Zemenová, P., Kavanová, M.: Výsledky a vyhodnocení chemicko-technologických analýz glazur na raně novověké keramice. In: Blažková, G. Castrum Pragense 13: Nálezy hmotné kultury z Renesančních odpadních jímek z Pražského hradu. 1. vyd. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2016, 205–237. ISBN 978-80-87365-94-6.
 • Kloužková, A., Kavanová, M., Randáková, S.: Chemický průzkum skel z raně novověké odpadní jímky. In: Blažková, G. Castrum Pragense 13: Nálezy hmotné kultury z Renesančních odpadních jímek z Pražského hradu. 1. vyd. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2016, 249–255. ISBN 978-80-87365-94-6.

Authorship of teaching texts and aids

 • Hanykýř, V., Kloužková, A.: Kamenina. In Keramika (V. Hanykýř ed.), textbooks for secondary schools, published as part of the operational programme Vzdělávání a konkurenceschopnost projektu pro Střední školy Horní Bříza, vydavatel Plzeňský kraj a Silis, 2011, 123–140. ISBN 978-80-86821-63-4, lectured text
 • Hanykýř, V., Kloužková, A.: Brousící materiály, broušení, leštění a řezání keramiky In Keramika (V. Hanykýř ed.), textbooks for secondary schools, published as part of the operational programme Vzdělávání a konkurenceschopnost projektu pro Střední školy Horní Bříza, vydavatel Plzeňský kraj a Silis, 2011, 213–230. ISBN 978-80-86821-63-4, lectured text
 • Hanykýř, V., Kloužková, A., Svobodová, L.: Restaurování historických keramických předmětů, textbooks for secondary schools, published as part of the operational programme Vzdělávání a konkurenceschopnost projektu pro Střední školy Horní Bříza, vydavatel Plzeňský kraj a Silis, 2011, 237–250. ISBN 978-80-86821-63-4, lectured text
 • Kloužková, A., Zemenová, P., Kloužek, J., Pabst W.: Termická analýza. (within the grant project FRVŠ 737/2012 typ A/a „Zřízení laboratoře pro praktickou výuku termické analýzy se zaměřením na anorganické nekovové materiály“). VŠCHT Praha, 2012. Non lectured text
 • Kloužková, A., Svobodová, L., Dvořáková, P., Kolářová, M.: Restaurování keramických artefaktů. (within the grant project NAKI II DG18P02OVV028), VŠCHT Praha 2021. ISBN 978-80-7592-107-9 (Czech only)

Database

Patents

 • VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE. Leucit pro výrobu kovo-keramických či celo-keramických zubních náhrad, synteticky získaný v hydrotermálních podmínkách. Authors: Kohoutková, M., Kloužková, A., Šatava, V., Mrázová, M. Česká republika. Patent CZ 303284 B6. 30. 5. 2012. (date of patent approval)
 • VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE. Způsob výroby leucitu, v hydrotermálních podmínkách pro výrobu kovokeramických či celokeramických zubních náhrad. Authors: Kohoutková, M., Kloužková, A., Šatava, V., Mrázová, M. Česká republika. Patent CZ 303285 B6. 30. 5. 2012 (date of patent approval)

Utility and industrial designs, prototypes, functional samples, softwares

 • VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE. Leucit pro výrobu kovo-keramických či celo-keramických zubních náhrad, synteticky získaný v hydrotermálních podmínkách. Authors: Kohoutková, M., Kloužková, A., Šatava, V., Mrázová, M. Utility design Registration number 22403, registration date 20. 6. 2011
Updated: 23.6.2022 13:29, Author: Tereza Unger Uhlířová

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2015
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version