Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav skla a keramiky  → Vybavení Ústavu skla a keramiky
iduzel: 45794
idvazba: 50880
šablona: stranka_galerie_velka
čas: 18.5.2024 01:44:26
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 45794
idvazba: 50880
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'sil.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/vybaveni'
iduzel: 45794
path: 8548/38914/38915/38918/45794
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vybavení Ústavu skla a keramiky

Agilent 5900 ICP-OES SVDV

Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem umožňující rychlé a přesné stanovení koncentrace až 70 prvků v kapalných vzorcích (především vodné roztoky). Přístroj nabízí také velmi rychlou metodu IntelliQuant umožňující orientační identifikaci všech prvků obsažených ve vzorku.

Kontaktní osoba: Ing. Karolína Pánová (panovaka@vscht.cz)

UV-VIS spektrometr Shimadzu UV-2450

Přístroj umožňuje měření absorbance, resp. transmitance vzorků v různých vlnových délkách. Stanovení těchto parametrů se používá např. u vrstev na povrchu skla či při vývoji nových materiálů se speciálními optickými vlastnostmi. Také slouží pro stanovení koncentrace vybraných prvků v kapalných vzorcích (metody založené na sledování intenzity zabarvení vzorku v závislosti na koncentraci sledovaného prvku).

Kontaktní osoba: Ing. Karolína Pánová (panovaka@vscht.cz)

Optický mikroskop Olympus BX51

Optický mikroskop umožňuje pozorování vzorků v dopadajícím či procházejícím světle při zvětšení XX–50x. Vzorek je snímán pomocí digitální kamery Promicam 3-5CP (promicra, s.r.o.), snímky jsou zpracovávány programem QuickPhoto Camera 2.3. Pro pozorování vzorků s členitým povrchem je mikroskop vybaven modulem Deep Focus s automatickým posuvem stolku.

Kontaktní osoba: Ing. Karolína Pánová (panovaka@vscht.cz)

Flow box FASTER SafeFAST Elite 212 S

Box s vlastní cirkulací vzduchu (vertikální laminární proudění vzduchu) používaný při práci s biologickým nebo škodlivým materiálem – v naší laboratoři převážně pro testy antibakteriálních vlastností nových materiálů. Systém vytváří účinnou bariéru mezi vnitřním a vnějším prostředím a chrání jak materiál uvnitř boxu před znečištěním zvenčí, tak i obsluhu a okolní prostředí před kontaminací biologicky závadnými složkami. Jedná se o biohazard box třídy II se zabudovanou UV lampou pro sterilizaci.

Kontaktní osoba: Ing. Diana Horkavcová, Ph.D. (diana.horkavcova@vscht.cz)

Box pro potahování vzorků ID Lab

Automatizovaný box pro kontrolované potahování vzorků slouží k přípravě vrstev na různé substráty. Box umožňuje kontrolu rychlosti ponořování i vytahování substrátu včetně volitelné prodlevy a možnosti nastavení počáteční i koncové výšky držáku.

Kontaktní osoba: Ing. Diana Horkavcová, Ph.D. (diana.horkavcova@vscht.cz)

Výrobník demineralizované vody Watek DEMIWA 5 rosa

Výrobník velmi čisté vody pomocí reverzní osmózy (odstraní z vody anorganické ionty s účinností 95–99 %). Na vstupu je zařazen také mechanický filtr, dechlorace pomocí aktivního uhlí, následně iontoměničové dočištění vody a výstupní mikrobiálním filtr. Demineralizovaná voda má vodivost pod 1 µS/cm a je vhodná pro použití v rámci citlivých analytických metod.

Kontaktní osoba: Ing. Karolína Pánová (panovaka@vscht.cz)

Klimatická komora Memmert CTC 256

Utěsněná komora pracující s teplotním rozmezím +190 až -42 °C za průběžného odvádění vlhkosti kondenzátu pomocí teplotně-ventilačního systému. Nastavitelná vnitřní vlhkost 10-98 % rh. regulována pomocí Peltierových článků. Vhodná pro měření odolnosti vůči CHRL (ČSN 73 1326) a mrazuvzdornosti (ČSN 72 2452).

Kontaktní osoba: Ing. Martina Šídlová, Ph.D. (martina.sidlova@vscht.cz)

Vicatův přístroj Vicatronic Matest E044N

Přístroj používaný pro stanovení doby počátku a konce tuhnutí anorganických pojiv (EN 196-3, EN 480-2, EN 13279-2, EN 13279-2). Měření je plně automatické s volným či řízeným pádem měřící sondy. Vhodné pro měření tuhnutí cementových či sádrových kaší a malt.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Šídlová, Ph.D. (martina.sidlova@vscht.cz)

Kulový mlýn Tencan QM-15

Laboratorní kulový mlýn pro suché jemné mletí a míchání práškových materiálů. Ocelová mlecí nádoba o objemu 5 l s rozsahem otáček 60-510 ot./min.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Šídlová, Ph.D. (martina.sidlova@vscht.cz)

Heliový pyknometr Microtracs BELPYCNO L

Pro pyknometrické měření reálné hustoty jemných práškových materiálů. Objemy měřících cel: 4, 20, 40, 60 a 100 cm3. Regulace teploty 14–40°C. Přesnost měření až 0,01 %.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Šídlová, Ph.D. (martina.sidlova@vscht.cz)

Automatický Blainův přístroj Testing

Automatické zařízení pro měření vzduchové propustnosti cementu v čase za účelem získání specifického povrchu částic (EN 196-6). Průměr měřicí cely přístroje je 41 mm, objem měřící cely je cca. 75 cm3.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Šídlová, Ph.D. (martina.sidlova@vscht.cz)

Titrátor Mettler Toledo EasyPlusTM

Víceúčelový automatický potenciometrický titrátor pro kvantitativní stanovení analytu. Měření acidobazické, srážecí a oxidačně redukční titrace, titrace do bodu ekvivalence, nebo koncového bodu pH. Objem zásobní byrety titrantu 20 ml.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Šídlová, Ph.D. (martina.sidlova@vscht.cz)

Konduktometr Mettler Toledo SevenExcellenceTM

Vícekanálový přístroj obsahující konduktometr, pH metr a ionmetr vybavený senzorem 731-ISM.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Šídlová, Ph.D. (martina.sidlova@vscht.cz)

Dilatometrický přístroj Matest E078 KIT

Zařízení s indikátorem délkových změn; zdvih 12 mm, číselníkový úchylkoměr s rozlišením 0,001 mm. K dispozici jsou referenční tyče E078-01 pro vzorky 25x25x250, 75x75x254 mm a tyč E078-04 pro vzorky 40x40x160 mm (EN 12617-4).

Kontaktní osoba: Ing. Martina Šídlová, Ph.D. (martina.sidlova@vscht.cz)

Tlakoměrný přístroj Testing 7304

Přístroj měřící obsah vzduchu v čerstvé maltě (EN 1015-7) na principu Boyle-Mariottova zákona vybavený 1 l měřící nádobou.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Šídlová, Ph.D. (martina.sidlova@vscht.cz)

Aktualizováno: 21.11.2023 09:28, Autor: Jan Macháček

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
Zobrazit plnou verzi